Jesus korsfästes på ett berg som hette Golgata ("Huvudskalleplatsen"). På latin säger man "Kalvaria". I Polen finns många ställen som heter "Kalwaria". De är kända för olika slags under som hände där. Med "Kalwaria" menar man i Polen också en samling bilder, skulpturer eller kapell som avbildar korsfästelsen och Golgatavandringen. En sådan samling av kapell finns i Wejherowo och i Wiele...

WEJHEROWO

Kalwaria i Wejherowo uppstod tack vare "sponsorer" som i andra hälften av 1600-talet gav stora donationer. Bland de som bidrog mycket till hela projektet fanns privata personer, kyrkor och kloster. Hela projektet var mycket dyrt och leddes av den lokala landshövdingen Jakub Wejher. 1649 skickade man en munk till Jerusalem för att mäta hur lång Golgotavandringen var när Jesus gick med sitt kors på armarna. Munken skulle också skissera lokala kyrkor och kapell för att bygga Kalwaria i Wejherowo med alla nödvändiga detaljer. Första kapell byggde man av tegel och sten.
Kalwaria är belägen på en dalsluttning, i ett landskapsrikt område. Den består av 26 små kapell som ligger vid en alle. Alleen är kantad med bokar. Längden av hela alleen motsvarar 5936 steg. I kapellen finns målningar, tavlor eller skulpturer som föreställer Jesus, Jungfru Maria eller Lärjungarna. Alla byggnader uppstod på 1600-1700-talen och representerar en fin barockstil. Störst utav alla är Trekorskyrkan som ligger på den högsta kullen. Trots att Kalwaria är över 300 år gammal klarade den sig bra under alla krig och är nästan helt oskadad.

Kalwaria i Wejherowo är en viktig lokal vallfartsort för alla katoliker. Många personer som bor i Gdansktrakten deltar varje år i en vallfärdsresa som börjar i Gdansk Oliwa och fortsätter ca 30 km till fots till Kalwaria. Tusentals människor strömmar in från små städer och byar för att be till Gud och för att uppleva gemenskapen med andra bröder och systrar. Alla pilgrimer träffas vid Oliwaporten och här börjar den traditionella "Golgotavandringen". Tåget stannar vid varje kapell, då sjunger man gamla visor och ber böner. Varje kapell återspeglar bara en enda händelse från Jesu liv: han tar korset på sina armar, han faller, han möter den heliga Veronika, han möter sin mor, han korsfästes, lärjungarna lägger honom in i graven. Processionen passerar 14 kapell, det tar 2-3 timmar och slutar med en gudstjänst för alla.
Kalwariakapellen är öppna för allmänheten bara i vissa dagar, annars kan man bara beundra dem utifrån. För att titta på inredningen ska man anmäla sig tidigare hos en lokal präst.

KALWARIA I WIELE

Ett annat vallfartsort heter Wiele och ligger ca 80 km väst om Gdansk. En liten by som ligger bland gröna skogar och lockar tusentals turister från norra Polen som beundrar den fina Kalwaria. Kalwaria i Wiele uppstod på ett initiativ av en lokal kyrkoherde Szydzik. Han fick ideen omkring 1905 men han vände sig till myndigheterna med förslaget först 1914. Kalwaria byggdes på en jord som var en gåva från en rik bonde Herr Dunajewski Kyrkoherden fick tillåtelsen ganska snabbt, något som var konstigt eftersom det var just ett år när första världskriget började och myndigheterna hade mycket annat att göra än att tänka på kapell och religion. Pengarna för byggandet skaffades av kyrkoherden själv och av privata personer. Projektet författades av en tysk arkitekt från München Theodor Mayr. För att bygga Kalwaria i Wiele behövde man 10 år - man började 1917 och 1927 var hela komplexen färdig. Det är intressant att byggmaterialet kom till Wiele från olika avlägsna städer: cement från Oppeln (nu: Opole i södra Polen), tegel från en grannby Lubnia, trä från Gdansk, mosaik från Berlin och Leipzig, målade fönster från München.

Kalwaria i Wiele består av 22 kapell och omfattar ett mindre område än Kalwaria i Wejherowo. Traditionen är också kortare - bara 75 år i jämförelse med 300! Men Wiele spelar samma roll för pilgrimer som kommer hit varje år som Wejherowo för sina pilgrimers. Pilgrimerna kommer till Wiele två gånger om året: i Maj och i Augusti för att få en avlat (en stor avlat eller en liten avlat). Vid detta tillfälle ordnar man i Wiele årsmarknader för pilgrimerna och för turister. Det är musik, dans, mat, man köper och säljer lite, men högpunkten är "Golgotavandringen". Hela ceremoni utspelar sig på samma sätt som i Wejherowo. Folk går längs breda alléer, sjunger visor, stannar vid vissa kapell och ber böner.

Kapellen är inte lika fina som de i Wejherowo. 1920-talet var ingen bra tid för att samla pengar hos donatorer. I mellankrigsperioden var människor fattiga här, de ägde små bondegårdar och kunde knappast försörja sina familjer. Inredningen i kapellen är anspråkslös, det är små tavlor, enkla målningar och skulpturer. Bara några detaljer väcker vår beundran, men hela komplexen måste renoveras så snart som möjligt.

Tillfartsvägar:
a) Kalwaria i Wejherowo: Gdansk-Sopot-Gdynia-Wejherowo; ca 50 km, ca 1,5 timme;

b) Kalwaria i Wiele : Gdansk-Zukowo-Koscierzyna-(mot Bytow) - Nowa Karczam-mot Chojnice-Lipuska Huta-Kalisz-Dziemiany-Lubnia-åt vänster-Wiele; ca 100 km, över 1,5 timme.