NATURRESERVAT „STENCIRKLAR I ODRY”

Odry - så heter en liten by ca 80 km väst om Gdansk. 1958 grundade man här ett reservat som heter ”Odry Stencirklar”. Det är en intressant arkeologisk fyndplats som har en yta på 17 ha. Reservatet ligger i en tallskog och består av 10 stora stencirklar och rester av två andra, delvis bevarade. Den minsta ringen har en diameter på 15 m., den största på 33 m. På yttersidan av varje ring ligger andra stenar, vilka reser sig 20-70 cm över den omgivande markytan. Antalet stenar varierar från 16 till 29 i varje krets.

Utöver stencirklarna finns 20 gravhögar på platsen. De har en diameter på 8-12 meter och är upp till 2 meter höga. Hela området som är täckt med mossor, ljung och lavar gömmer fortfarande många gamla hemligheter.
De första vetenskapliga undersökningarna genomördes redan under andra hälften av 1800 - talet. Det var den polske arkeologen Gotfried Ossowski som påbörjade undersökningarna, men ett genombrott kom först under 1920-talet, när en annan vetenskapsmann, prof. Kostrzewski, kom till slutsatsen att Odry var en gammal slavisk begravningsplats från 100-talet e.K. I gravkullarna hittade man prydnader och fat från den romerska tiden. Slaver brukade begrava sina döda genom att bränna deras lik. Urnor med aska grävde man ner i djupa jordhålor. På hålorna lade man en stenhög och runt omkring högarna byggde man en stenring.
Utom gravar med urnor hittade man också vanliga skelettgravar, något som tyder på att i samma tid bodde här ett annat folk - Goter.

Vat vet man on Goterna i Pommern? De vandrade genom norra och östra Europa på 100-talet f.K. och 100-talet e.K. Cimbrer, Teutoner, Angler, Vandaler, Burgunder, Gotar, Gepider, vandrade åt söder för att hitta nya ställen att leva på. Gotarna bodde i nuvarande södra Sverige och på 100-talet bosatte de sig i Pommern. De stannade 150 år här. Ca 215 dök de upp vid Svarta Havet. Det finns många teorier som försöker att förklara på vilket sätt Goterna erövrade Pommern. Man utesluter inte att de besegrade den lokala befolkningen, men man akcepterar också en annan teori som säger att de två samhällena levde i fred med varandra.
Det finns flera teorier som försöker att hitta ett svar på en annan fråga: varför byggde Gotarna sina stenringar? En av teorierna säger att ringarna utnyttjades som astronomiska obvservatorier för att kunna fastställa ett datum på vinter- och sommarsolstånden. Man akcepterar också en teori som säger att stenringarna hade en viktig funktion under tingen (ett slags möten). Den gamla tingtraditionen kom till Pommern tillsammans med goterna. Tingsmöten fördes alltid av en lagman, ibland fick han hjälp av s.k. domare. De stod omgivna av stenringar, i ”domarringar”. Vanliga människor hade ej tillträde till ”domarringarna”, det var förbjudet att passera inom omkretsen av en sådan ring.
På ett bibliotek i Uppsala finns ett medeltida dokument. Det säger att den lokala tingsplatsen var omgiven av en stenring som skyddadee lagmän och domare mot andra människor. Vi kan inte utesluta, att stenringarna i Odry, hade en liknande funktion...

NATURRESERVAT ’STENCIRKLAR I WESIORY’

Ett annat ställe som rekommenderas för de som forskar kring äldre kultplatser heter Wesiory och ligger i närheten av Suleczyno, väst om Gdansk.. Historien om de arkeologiska undersökningarna i Wesiory är inte så fascinerande som den i Odry. De första avhandlingarna skrev man 1928 och det var bara en sammling av sagor och folkliga berättelser om stenringarna och gravkullarna. Arkeologiska undersökningar fortsatte man med också på 1950-60 talen. Man undersökte över 110 flatmarksgravar, 20 gravkullar och 4 stenringar. Forskarna hittade då många urgamla prydnader och daglivsvaror; man hittade också en stenring utan några gravar.

I Wesiory finns sammanlagt 20 gravkullar, 4 stencirklar och 140 vanliga gravar. Stencirklarna har en diameter på 11 till 26 meter, gravkullarna på 4 till 16 meter; hela komplexet ligger på ett högt berg, vid en sluttning som går ner mot en flod. Den största gravkullen är skapad av stenar och omgiven av tusentals småstenar; de andra gravkullarna är helt eller bara delvis täckta med jord, på några vanliga flatmarksgravar ligger enskilda stenar.
De arkeologiska undersökningarna har bekräftat den teori som säger att stenringarna hade sitt ursprung i Goternas tid, för 2000 år sedan. Goternas bosättningar fanns här i 100-150 år och var bebodd av ca 70-80 personer.
Det är intressant att några resta stenar i Wesiory är större än liknande ressta stenar i Odry. Hela stället är kuperat och skogsklätt och den djupa tystnaden skapar en atmosfär av hemlighet och mystik. ..




Tillfartsvägen:
a) Till Odry : Gdansk-Zukowo-Koscierzyna-åt Bytow-Korne-åt vänster-Lipusz-Lubnia-åt     vänster-Wiele-Karsin-bakom järnvägspåret åt vänster-Miedzno-Kamienne Krêgi     (Stenringar); ca 110 km, ca 2 timmar;
b) Till Wesiory: Gdansk-Zukowo-Kartuzy-åt Suleczyno-Borucino-Klukowa Huta-Wesiory     (före skilten i byn åt vänster)-ta en skogsväg-bakom en liten stadsdel kommer du till     en vägkorsning-gå åt vänster ca 300 meter; ca 80 km, ca 1,5 timme.